Back to All News & Events

community

Better Choices, Better Health® – Chronic Pain Workshops Hosted in Tagalog

Are you living with a chronic health condition or disease?

Learn lifelong skills to manage your chronic health condition(s) through our Better Choices, Better Health® – Chronic Disease workshops. These workshops give you practical advice about exercise, relaxation techniques, health sleep habits, better breathing, healthy eating, action planning, fall prevention, and more. This workshop is open to adults living anywhere in Alberta and their caregivers.

These workshop will run for 6 weeks and will be hosted in Tagalog on the following dates: September 29, October 6, 13, 20, 27 & November 3 from 1:00 p.m. – 3:30 p.m.

Register by clicking here or by phoning us at 1-844-527-1160.

_______________________________________________________________

Meron ka bang karamdamang pangmatagalan?

Matututunan mo ang mga dapat gawin para maalagaan mo ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng aming Better Choices, Better Health® – Chronic Disease workshops.
Mapag-aaralan mo ang kahalagan ng ehersiyo, tamang paraan ng pagpapahinga, mahimbing na pagtulog, wastong balanse ng pagkain, papaplano ng mga gawain, tamang pag galaw upang makaiwas sa pagkahilo at di inaasahang pagbagsak at iba pa.

Ang programang ito ay bukas para sa lahat ng matatanda at nasa hustong gulang (18 – pataas) at kanilang mga tagpag-alaga na naninirahan sa Alberta.

Ito ay magaganap ng 6 na linggo sa mga susunod na petsa: September 29, October 6, 13, 20, 27 & November 3 from 1:00 p.m. – 3:30 p.m.

Magpalista gamit ang link na ito o tumawag sa 1-844-527-1160.

Back to All News & Events